تصاویر و ویدیو ها

برخی پروژه‌ها و محصولات شرکت استیل پاسارگاد را از نمای نزدیک‌تر ببینید.

شیر دیافراگم دارویی استنلس استیل

کلیه صنایع

صنایع دارویی

صنایع دارویی

نمایشگاه محصولات تکنولوژی پزشکی وصنایع وابسته 1400

نمایشگاه محصولات تکنولوژی پزشکی وصنایع وابسته – سال 1400

نمایشگاه دام و طیور آبان ماه

نمایشگاه دام و طیور – آبان ماه

نمایشگاه دارویی 96

نمایشگاه دارویی – سال 96

نمایشگاه بین المللی ایران کازمتیکا-آذرماه 1400

نمایشگاه بین المللی ایران کازمتیکا – آذرماه 1400

نمایشگاه بین المللی ایران فارما مهر1400

نمایشگاه بین المللی ایران فارما – مهر1400

نمایشگاه آرد و نان آذر ماه

نمایشگاه آرد و نان – آذر ماه

نمایشگاه ایران بیوتی وکلین اردیبهشت1401

نمایشگاه ایران بیوتی وکلین – اردیبهشت1401

جشنواره بین المللی دارویی فارمکس خاورمیانه2021(مهر1400)2

جشنواره بین المللی دارویی فارمکس خاورمیانه – سال 2021(مهر1400)