تاریخچه

واحد استیل پاسارگاد از سال 1371 با نام تکنو استیل بصورت واحد صنفی شروع به فعالیت اقتصادی نموده و در سال 1379 اقدام به ثبت رسمی شرکت نموده با توجه به واژه تکنو استیل و شباهت آن به فرهنگ غربی و عدم ثبت آن با نام شرکت تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد در سال 1379 ثبت رسمی گردید.

این شرکت با تکیه بر دانش روز دنیا و با هدف ایجاد بستری مناسب جهت کمک به راه اندازی واحدهای تولیدی صنایع شیر و مواد غذایی و شیمیایی اقدام به تولید و عرضه لوله و اتصالات استنلس استیل با کیفیت مطلوب با توجه به استانداردهای جهانی نموده است.از جمله افتخارات استیل پاسارگاد همکاری با سازمانهای دولتی و خصوصی جهت راه اندازی پروژه های متعدد صنایع وابسته  در سالهای اخیر تا امروز به شمار میرود.لازم به ذکر است شرکت تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد عرضه کننده و مالک برند (ASSP) کلیه تجهیزات صنایع دارویی,غذایی,شیر و لبنیات و شیمیایی و نفتی در ایران می باشد.

COMPANY
HISTORY
1394
بهترین تولیدکننده سال

توضیحات در مورد کارخانه و فرایند ساخت محصولات و برندهای زیر مجموعه استیل پاسارگاد توضیحات در مورد

1395
بهترین تولیدکننده سال

توضیحات در مورد کارخانه و فرایند ساخت محصولات و برندهای زیر مجموعه استیل پاسارگاد توضیحات در مورد

1396
بهترین تولیدکننده سال

توضیحات در مورد کارخانه و فرایند ساخت محصولات و برندهای زیر مجموعه استیل پاسارگاد توضیحات در مورد

1397
بهترین تولیدکننده سال

توضیحات در مورد کارخانه و فرایند ساخت محصولات و برندهای زیر مجموعه استیل پاسارگاد توضیحات در مورد

1398
بهترین تولیدکننده سال

توضیحات در مورد کارخانه و فرایند ساخت محصولات و برندهای زیر مجموعه استیل پاسارگاد توضیحات در مورد

1399
بهترین تولیدکننده سال

توضیحات در مورد کارخانه و فرایند ساخت محصولات و برندهای زیر مجموعه استیل پاسارگاد توضیحات در مورد

1400
بهترین تولیدکننده سال

توضیحات در مورد کارخانه و فرایند ساخت محصولات و برندهای زیر مجموعه استیل پاسارگاد توضیحات در مورد

1401
بهترین تولیدکننده سال

توضیحات در مورد کارخانه و فرایند ساخت محصولات و برندهای زیر مجموعه استیل پاسارگاد توضیحات در مورد